Tag Archive: razgovori / interviews-conversations

Tête à tête

Intervju sa Bojanom Đorđevim vodila Marina Milivojević Mađarev U stručnoj literaturi dosta se raspravlja o tome da je Džojs pisao Izgnanike s pogledom na Ibzenove drame. U kom pravcu si ti pomerio «realizam»… Continue reading

Razgovor: Ivan Pravdić i Bojan Đorđev

Kako si, na tri potpuno različita načina, režirao tri teksta iste autorice? Ženu-bombu, Europu/Evropu i Rio bar sam radio kao neku vrstu trilogije u 4 meseca u 3 različita prostora i 3 različita… Continue reading

PRIVREMENI MUZEJ RATOVA

razgovor sa Bojanom Djordjevim razgovarala Maja Pelević o Evropi i Rio Baru POZORIŠNI DIPTIH „EVROPA + RIO BAR” tekstovi Ivane Sajko režija Bojan Đorđev prva predstava u okviru projekta RIZIK 
u saradnji Centra… Continue reading

Prošvercovani tekstovi na sceni

sa Bojanom Đorđevim razgovarala Ana Vujanović AV: Bojane, tekstove Ivane Sajko, Europa i Rio Bar si sam izabrao i već neko vreme pokušavao da postaviš na scenu. Kako i zašto si se odlučio… Continue reading

A Conversation on the Margins of Operrrra

Ana Vujanović with Bojan Djordjev AV: Bojan, wherefrom the opera at all, here-and-now? What are your reasons? And what are your intentions with Operrrra…? BĐ: Operrrra is a hybrid project conceived on the… Continue reading

Razgovor o/na marginama Operrrre

sa Bojanom Đorđevim razgovarala Ana Vujanović AV: Bojane, otkud uopšte opera, ovde-i-sad? Koji su tvoji inicijalni razlozi? I kakve su ti namere s Operrrrom…? BĐ: Operrrra je hibridni projekat koji nastaje na marginama… Continue reading