Žena-bomba, kritika G. Cvetkovića

Ivana Sajko – ŽENA BOMBA – režija Bojan Djordjev – treća premijera projekta RIZIK  Centra Za Kulturnu Dekontaminaciju u BEOGRADSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU – utorak, 29.januar 2008. Dok ovo pišem (kasna noć) na jednom… Continue reading

PRIVREMENI MUZEJ RATOVA

razgovor sa Bojanom Djordjevim razgovarala Maja Pelević o Evropi i Rio Baru POZORIŠNI DIPTIH „EVROPA + RIO BAR” tekstovi Ivane Sajko režija Bojan Đorđev prva predstava u okviru projekta RIZIK 
u saradnji Centra… Continue reading

Evropa, kritika G. Cvetkovića

Ivana Sajko – EVROPA – reditelj Bojan Djordjev, dramaturg Ana Vujanović – edicija RIZIK – Teorija Koja Hoda – predstava u CENTRU ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU, paviljon VELJKOVIC, Beograd – petak 30.novembar 2007. Već… Continue reading

Evropsko naličje

Projekat Rizik CZKDa, koji ima za cilj da otvori prostor za drugačije teatarske prakse od onih koje su zastupljene u našim vodećim pozorišnim kućama započeo je pozorišnim diptihom Evropa + Rio bar, rađenim… Continue reading

Prošvercovani tekstovi na sceni

sa Bojanom Đorđevim razgovarala Ana Vujanović AV: Bojane, tekstove Ivane Sajko, Europa i Rio Bar si sam izabrao i već neko vreme pokušavao da postaviš na scenu. Kako i zašto si se odlučio… Continue reading

Subject:Europa + Rio bar Re:politički teatar

Subject: Europa + Rio bar Re:politički teatar Ana Vujanović Pozorišni »diptih« beogradskog reditelja Bojana Đorđeva se zasniva na dva teksta zagrebačke spisateljice Ivane Sajko: drami Europa i romanu Rio bar. Ako ste pomislili… Continue reading

Scena kao Ekran: slučaj Operrrra…

Ana Vujanović THE STATE OF THINGS Tema „video u teatru” spada u legitimne i važne teme savremenih izvođačkih umetnosti, ako ih – svesni realnosti koja nas okružuje – posmatramo kao umetnost u doba… Continue reading

Operrrra (is female

conceived and directed by: Bojan Djordjev music: Act I Goran Kapetanović, Act II Anja Đorđević, Act III  Jennifer Walshe storyboard, live video and space: Siniša Ilić additional video: Marta Popivoda musical dramaturgs and… Continue reading

A Conversation on the Margins of Operrrra

Ana Vujanović with Bojan Djordjev AV: Bojan, wherefrom the opera at all, here-and-now? What are your reasons? And what are your intentions with Operrrra…? BĐ: Operrrra is a hybrid project conceived on the… Continue reading

Razgovor o/na marginama Operrrre

sa Bojanom Đorđevim razgovarala Ana Vujanović AV: Bojane, otkud uopšte opera, ovde-i-sad? Koji su tvoji inicijalni razlozi? I kakve su ti namere s Operrrrom…? BĐ: Operrrra je hibridni projekat koji nastaje na marginama… Continue reading