Ivana Sajko EVROPA / EUROPA 2007

Evropa, photo: Srđan Veljović

Ivana Sajko

EVROPA

režija/directed by: Bojan Djordjev

dramaturgija/dramaturge: Ana Vujanović, scena/stage: Siniša Ilić, kostim/costume: Maja Mirković, scenski pokret/choreography: Čarni Đerić

igraju/cast: Čarni Đerić, Sena Đorović, Vladislava Đorđević, Nataša Marković, Snežana Milojević, Marija Opsenica, Slobodan Pavelkić, Miloš Timotijević

i hor “Španac”/and “Španac” choir: Svetozar Bajčev, Kristina Belić, jelena Ćuškar, Vukica Drakulić, Pavle Ilić, Nađa Kostić, Marijana Kuveljić, Miloš Marjanović, Bojan Marković, Biljana Milošević, Maja Nikolić, Marina Pajović, Uroš Petrović, Dušan Simonović, Biljana Trifunović,

dirigent/conductor: Nenad Vukmirović

premijera/premiere: 17.11.2007.

Evropa je deo pozorišnog diptiha Evropa+Rio bar /

Europa is part of Europa+Rio Bar theatre dyptich

TEKSTOVI / TEXTS >>>>>>